Početna Aikido O nama MediaPoveznice
Aikido

-borilačko umijeće
-način života
-sklad sa protivnikom


 
 
    O-sensei Morihei Ueshiba,
osnivač Aikidoa, rođen je 14. Prosinca 1883. u Tanabeu u području današnje Wakayama prefekture. Poticaj za učenje borilačkih vještina dobio je u djetinjstvu, imajući prisutnu sliku očevih nesuglasica sa lokalnim političkim protivnicima. Razvijajući svoj potencijal kroz naporne treninge borilačkih vještina i vježbi snage, vremenom je postao toliko snažan premda visinom ograničen, da nije imao dostojnog protivnika u takmičenjima tog vremena. Posjećivao je nekoliko škola jutse, te se eksponirao stilovima borbe sa oružjima. Usporedo sa tehničkim razvojem, bavio se i filozofijom i religijom tražeći viši cilj i smisao borilačkih vještina. Pobjedu je smatrao relativnom, koja će mu donijeti samo nove protivnike, a od protivnika nove neprijatelje. Smrću svoga oca odlučio je promijeniti dotadašnji život.
Ueshiba je postao vjerni sljedbenik šintoističke sekte Omoto-kyo,koja je kao dio šintoizma promovirala idealizam. Vjera se zasnivala na ljubavi i želji da se stvori "nebesko kraljevstvo na zemlji", gdje bi sve religije bile ujedinjene u želji da žive u miru i poštivanju. Dakle pored tehničkog razvoja kroz iskustva tradicionalnih borilačkih sistema, a naročito Daito-ryu Aiki-ju-jutsu stila, druga dimenzija aikidoa se smatra skupinom religioznih, etičkih, metafizičkih vjerovanja i principa uzetih od Omoto-kyo sekte.


Godine 1912. Morihei Ueshiba i njegova obitelj odlaze na Hokkaido. Tu upoznaje Takeda Sokakua, velikog majstora vještine Daito-ryu Aiki-jutsu. Nakon dugo vremena i mnogih putovanja, Morihei razvija svoj osobni stil, u početku poznat kao Ueshiba Aiki-jutsu, zatim Aiki-budo, a 1942. prvi put se formalno spominje Aikido. Aikido ukratko znači put harmonije. Nakon Drugog svjetskog rata, Aikido se brzo širi po svijetu, pod vodstvom uprave Hombu Dojo-a. Osnivač se povlači u Iwamu, selo udaljeno 70 km sjeverno od Tokija ,gdje nastavlja proučavanje vještine sa Saito Senseijem, te nekolicinom učenika.U Tokiju Hombu dojo nastavlja rad pod vodstvom sina Kisshomarua Ueshibe i formira se organizacija Aikikai, pod kojim su trenirali današnji Shihani kao uchideshiji. Osnivač ih redovito posjećuje i održava demonstracije za mnoge studente i javne osobe, koje je nemoguće ovdje nabrojiti. Ukratko, poznati su susreti sa japanskim carom,poznatim zen majstorom i autorom mnogih knjiga o Zenu; Shunryu Suzukijem i utemeljiteljem makrobiotike George Oshawom. Osnivač odlazi i na Hawaje, šireći aikido filozofiju van Japana, da bi uz pomoć svojih učenika proširio aikido na sve kontinente i u većini država svijeta. Osnivač napušta ovaj svijet 26.travnja 1969., sretan kako je čovječanstvu ostavio vještinu zasnovanu na miru i skladu.
 


Kao drugi Doshu (poglavar) Kisshomaru Ueshiba (1921-1999) standardizira program koji postaje osnova programa svih dojoa u svijetu za Aikikai stil.

Uskom suradnjom sa Shihanima diljem svijeta uspostavlja jake centre aikidoa u Japanu, Sjevernoj i Južnoj Americi, Europi, te u novije vrijeme Aziji i Rusiji. Od malo poznate vještine njegovim vođenjem aikido postaje put kojim idu mnogi širom svijeta.

Organizira tradicionalne godišnje Sve-japanske aikido prikaze u svibnju mjesecu u Tokiju, gdje gostuju svi vodeći Shihani i predstavnici nacionalnih organizacija.Diplomirao na Univerzitetu ekonomije i politologije.
Pred kraj života primio ga je i Sveti Otac papa Ivan Pavao II u Rimu, zbog promicanja mira i nenasilja u svijetu..

 


Nasljeđuje ga sin Moriteru Ueshiba (1951~), treći aikido Doshu 1999.godine. Predsjednik najvece aikido organizacije Aikikai, Tokyo.Uspjesno nastavlja voditi organizaciju posjecujuci generaciju Shihana koja je direktno ucila od K.Ueshibe i O Senseia M.Ueshibe na svim kontinentima.
Stil je zadrzao tipicne elemente tecnog,elegantnog aikida punog harmonije sa partnerom.
Diplomirao ekonomiju. 

   
 

ŠTO JE AIKIDO

Aikido je jedna od najmlađih borilačkih vještina i proteklo je samo četiri desetljeća od kada je krenula preko instruktora iz Japana i proširila se na svim kontinentima.Utemeljio je Morihei Ueshiba (1883-1969), O-sensei (veliki učitelj) i dao joj humani i etički okvir, s kojim je želja osnivača bila da svijet postane bolji i da se okrene skladu i razumijevanju među ljudima, čineći je univerzalnom, otvorenom svakome koji prihvaća njene principe. Aikido je nastao najviše na tradicijama ju-jutse (točnije Daito-ryu Aiki-ju-jutse), te uvida u nekoliko desetaka drugih borilačkih vještina Japana, uglavnom onim sa oružjima, gdje je služila da se protivnik ubije i pobjedi na bojnom polju . Nakon mukotrpnog usavršavanja, te duhovnih iskustava sa vođom šintoističke sekte (Omoto-sekte) Onisaburo Deguchijem, osnivačev aikido se promijenio od pukih tehnika u umjetnost, koja je inkorporirala znanja iz ezoteričnih područja šintoizma, te Zena, koji je u Meiđi eri bio utjecajan čimbenik u borilačkim vještinama.


    Aikido je danas više od borilačke vještine, to je način da osoba dostigne samoaktualizaciju i ostvari potpuni sklad sa sobom, te Univerzumom. Aikido u čovjeku ne budi agresivnost i ne zavarava ga da je dobio izuzetnu snagu i moć, već ga vraća prirodi i njenim zakonima. Od drugih se vještina izdvaja osobenom ljepotom, mekoćom i profinjenošću. Jedan od glavnih ciljeva je nepostojanje protivnika i svjesno savladavanje svojih negativnih nagona, gdje druga osoba nije mjerilo dokazivanja našeg ega. Iz destrukcije, sukoba aikidoka gradi kreaciju, provodeći desetke godina rada, uvijek i iznova potvrđujući principe vještine na moralnom i tehničkom planu. U aikidu nema takmičenja, već se zajedno pomaže i uči. U mnogobrojnim tehnikama aikidoa spaja se mentalno i fizičko.Treba voditi računa da moralne kvalitete uvijek budu ispred tehničkih. Nijedan pravi majstor neće reći da je ovladao aikidom, jer granica u njemu nema. Svojim širokim pristupom, aikido smatraju vještinom za 21.stoljeće , koja nastavlja povezivati razne kulture preko principa danih od osnivača Morihea Ueshibe.
 

    Kronologija

    1883. Aikido osnivač Morihei Ueshiba rođen u mjestu Tanabe, Japan.
    1900~1920 Osnivač studira mnogobrojne tradicionalne borilačke vještine, upoznaje Sokaku  Takedu i od             1915.god.na Hokkaidu trenira Daito-ryu  Aiki-ju-jutsu.
    1919. Upoznava O.Deguchija vođu Omoto-sekte.
    1921. Rođen Kishomaru Ueshiba sin osnivača u Ayabeu.
    1927. Osnivač sa porodicom odlazi u Tokio i podučava "Aiki put"
    1931. Otvara Kobukan dojo na mjestu današnjeg Aikikai Hombu dojoa u Tokiju.
    1940. Aikikai priznat od japanske vlade.
    1942. Ime Aikido postaje službeno, a sin K.Ueshiba biva imenovan direktor Kobukai fondacije.
    1943.Osnivač odlazi u selo Iwamu i gradi dojo.
    1947. Aikikai fondacija preimenuje Kobukan fondaciju u Aikikai Fondaciju i K.Ueshiba ostaje direktor fondacije.
    1950 ~ Aikido se širi van okvira Japana, Tohei sensei odlazi na Hawaje, a Abe i Mochizuki u  Francusku. Taj proces se nastavlja i danas gdje                           uglavnom uchideshiji zajedno sa drugim Doshuom (poglavarom) K.Ueshibom nose zaslugu da od malo poznate vještine ona  postaje                         organizacija (Aikikai fondacija), koja danas broji oko 1.300.000 članova u većini  država svijeta, te na svim kontinentima.
    1968. Nadograđuje se i otvara Hombu dojo, a osnivač održava svoju zadnju javnu  demonstraciju aikida
    1969. 26.travnja umire osnivač aikidoa. Posthumno biva odlikovan od japanske vlade.
    1974. Osniva sa IAF, a doživotni presjednik postaje Doshu Kishomaru Ueshiba.
    1984. IAF postaje član GAISF, koji je dio MOK-a.
    1988. Steven Seagal 7. DAN Aikikai snima prvi film "Above the law",..
    1999. Dana 8.siječnja umire Kishomaru Ueshiba, a treći Doshu postaje njegov sin Moriteru  Ueshiba .

 

   

    Aikido stilovi

    Danas postoji nekoliko desetaka različitih aikido stilova i čak nekoliko vještina čiji je način rada različit od aikido principa, a ipak koriste naziv
    aikido!

    Osim Japana koja je vodeća država po brojnosti, tu je i SAD sa nekoliko odličnih majstora te Europa, u kojoj dominiraju Francuska(Tissier 7.Dan 
    Aikikai i Tamura 8. Dan Aikikai), te Njemačka (Asai 8. Dan) i Italija(Fujimoto 7. Dan).


    Aikikai
    Aikikai je jedina zvanično priznata federacija od japanske vlade, koja ima i najveći broj članova koje prelaze po slobodnim procjenama preko   
    1.300.000 članova. Stil je razvio sin osnivača Kisshomaru Ueshiba, po čijem se programu polazu sva zvanja u aikidou. Formirao je                   
    Internacionalnu Aikido Federaciju 1975. godine u Madridu. Preko ovog stila se jedino mogu dobiti zvanične aikido diplome verificirane od Aikikai 
    Hombu Dojoa iz  Tokija. Aikikai trenutno vodi unuk osnivača i sin Kisshomaru Ueshibe, treci Doshu Moriteru Ueshiba, od početka 1999. godine
    kada umire  Kisshomaru Ueshiba.. U realnosti ovaj stil se smatra krovna organizacija mnogih organizacija u svijetu, te dobijaju zvanja iz Aikikai
    Hombu dojoa.  Aikido zasnovan na principima osnivača Ueshibe ima veliku populaciju, gdje uglavnom svi imaju standardni naglasak na goloruke
    tehnike, s time da     neki rade i sa oružjem (bokkenom i jo-om, te tantom).

    Ovo je popis ostalih aikido organizacija van Aikikai-a.Zanimljiv je i članak objavljen u jednoj knjizi gdje osnivač komentira situaciju u aikidu.

  •         Aiki-Budo
  •         Shin'ei Taido
  •         Yoseikan
  •         Yoshinkan
  •         Iwama-ryu
  •         Tomiki-ryu
  •         Tendo-ryu
  •         Shin-shin Toitsu Aikido