Početna Aikido O nama MediaPoveznice
Aikido

-borilačko umijeće
-način života
-sklad sa protivnikom


 

1989-1995

 
označava period traženja znanja kroz stilove Tendo-ryu i Realni aikido (M.Božan ), Ki-Aikido (I.Matešić) i Aikikai (B.Bušić). Pored knjiga i VHS kazeta to su bili jedini izvori znanja u ratnom periodu. Najveći doprinos dao je Marino Božan 1.dan svojom željom za realnijim i inovativnijim pristupom. Pored prikaza i promocije aikida, posjetili smo i KI-Aikido klubove u Zagrebu i Zadru.

1995-1998

 
Ak"Bonaca" je imala intenzivnu i kvalitetnu suradnju sa japanskim i europskim Aikikai majstorima.Kao prvi Aikikai dojo u Hrvatskoj predstavljamo Hrvatsku u EAF-u, na konferenciji u Sofiji. Pozivamo Aikikai Shihana Fujitu 8.dan , prvog Shihana koji je posjetio Hrvatsku. Ostale seminare vodili su majstori: Fujita 8.dan, Ikeda 7.dan, Tamura8.dan, Tada9.dan, Veneri 6.dan (presjednik IAF-a), te smo imali prilike trenirati i pod Waka Senseijem Moriteru Ueshibom u Zurichu.

1998-2002

 
Brigu o razvoju preuzima Shihan Fumio Toyoda 6.dan i njegova AAA/AAI organizacija (pod AIKIKAI organizacijom) iz Chicaga, USA.Sljede seminari i kontakti sa njegovim majstorima u USA i Europi, polaganja za kyu i dan stupnjeve.
        Otac Steven Rehrauer 4.dan kao tajnik AAI i profesor Moralne teologije u Vatikanu, posjećuje Split i promovira buduće majstore. Već 1999.god Toyoda 6.dan održava seminar u Ak"BONACA",a 2000. u Sloveniji. Kao dio izobrazbe dojo-cho Malić odlazi u Chicago na uchideshi program ,polaze Shodan i time otvara studentima mogućnost odlaska i napredovanja u USA. Jeričević Sensei 4.dan ,Houston od 1998. redovno posjećuje Ak"Bonaca" u ljetnom periodu do danasnjih dana. Ak"BONACA" usporedo razvija aikido u Rep.Sloveniji i surađuje sa Ki-Aikido klubom iz Zadra (N.Vertovsek Sensei) , te Takemusu Aikido klubom "Izvor" (I.Zafranović Sensei) iz Zagreba.

2002-2008

 
Od 2002.godine nakon smrti Toyode Shihana , Eidokan dojo nastavlja suradnju sa AAI organizacijom i majstorima koji do današnjih dana rade na promociji Toyodinog "stila",a pod patronatom Shihana Y.Kobayashija 8.dan, Tokyo. Na državnoj razini sudjeluje u radu HAS-a ,sa dojoima iz cijele države .Od 1999.god. redovno održavamo seminare u Sloveniji.
       

        2009-
 
    Od 2009.godine Eidokan dojo sudjeluje u planiranju razvoja HAS-a, te komunikaciji sa AAI predstavnicima u Europi i SAD-u...

 
kronologija
 

 
1987.11  Beograd,  K.Shimizu 8.DAN ,Tendo-ryu Njemačka- Centar realnog aikida
1989.7    Split,  Vračarević 5. DAN, Beograd AK"JADRAN"Split
1989.11  Split,  Ak"JADRAN" trening AK"JADRAN"Split
1992.2.   Split,  demo Gripe SD"Sokol"Split
1993.4    Split,  Bušić 1.DAN, Povlja AK"BONACA"
1994.7    Zadar,  Kirbiš 2.DAN , Ljubljana  Ki-Aikido klub"Zadar"      link 89-94

1995.2     Split,  I Intern.seminar Fujita 8.DAN, Tokyo, AK "BONACA"
1995.3     Split,  Školski sport SSŠ
1995.7     Budimpešta,  Fujita 8 .DAN, Tokyo ,A.H.Bacas 5. DAN-Den Hague HAF
1995.10   Sofia,  kongres EAF-a, Fujita 8.dan, Ikeda 7.dan ,Veneri 6.dan, Bacas                         5.dan, Leisinger 5.dan ,Deddobeller 6.dan BAF

1996.2    Zurich, M.Ueshiba, Ikeda 7.dan, Hosokawa 7.dan,A.C.S.A Swiss
1996.4    Split, II Intern.seminar Ikeda 7.dan, Zurich, AK "BONACA"
1996.6    Split, III Intern. seminar Veneri 6.dan, Mantova, AK "BONACA"
1996.7    Zadar, Yoshigasaki 7. dan ,Ki-Aikido klub"Zadar"
1996.11  Osijek, Malić 1 kyu, Verle 1 kyu, Aikido Osijek
1996.12  Split, AK "BONACA"trening ,AK "BONACA"
1996.12  Split, demo Tae kwon do ,Tae.Savez Splita

1997.5     Blois, Tamura 8.DAN ,F.F.A.B Blois
1997.7     Saignelegier, Tada 9.DAN, Ikeda 7.DAN, A.C.S.A Swiss
1997.12   Split, M.Quaranta 4.DAN, AK"MUSUBI"Split
1997.12   Split,demo Muy Tai ,Tajlandski boks klub Split

 1998.3   Dickinson, Toyoda 6.dan, Chicago, AAA Houston
 1998.4   Dickinson, Weber 5.dan, Rhode Island ,AAA Houston
 1998.4   Houston, P.Saotome, 6.DAN, New York ,USAF Houston
 1998.4   Chicago, Toyoda 6.DAN, Chicago AAI
 1998.7   Split, IV Inter.seminar Gollo 3.dan,Budapest ,Jeričević 1.dan, Houston                        AK"BONACA"-Eidokan
 1998.8   Zadar, Yoshigasaki 7.DAN, Bruxelles, Ki-Aikido klub"Zadar"
 1998.12  Split, V Inter.seminar Rehrauer 4.DAN, Roma ,AK"BONACA"-Eidokan

1999.3    Ljubljana ,Malić,1.DAN, Split,Shodokan dojo Ljubljana
1999.7    Split, VI Inter.seminar Gollo 4.DAN,Budapest Jeričević 2.DAN,
               Houston, AK"BONACA-Eidokan
1999.11  Split ,VII Inter.seminar Toyoda 6.DAN, Chicago,AK "BONACA"-Eidokan
1999.12   Trst, Evenas 6.DAN, Sweden, P.Corallini 6.DAN Osimo,Iwama klub Trst

2000.3     Ljubljana, Malić,1.DAN, Split,Shodokan dojo Ljubljana
2000.3     Houston, Toyoda, 6.DAN AAA
2000.4     Chicago, Toyoda, 6.DAN AAI
2000.5     Zagreb, Corallini, 6.DAN,Takemusu"IZVOR"dojo Zagreb
2000.7     Split, Jeričević, 2.DAN, Houston,AK"BONACA"-Eidokan
2000.11   Ljubljana, Toyoda, 6.DAN,Shodokan dojo Ljubljana

2001.3    Ljubljana, Malić,2.DAN,Shodokan dojo Ljubljana
2001.3    Chicago, Toyoda,6.DAN,AAA
2001.4    Palatine, Toyoda,6.DAN,AAI
2001.7    Split, Jeričević, 2.DAN, Houston, AK"BONACA"-Eidokan
2001.8    Split, Memorial Toyoda, AK"BONACA"-Eidokan
2001.12  Split, trening, AK "BONACA"-Eidokan
2001.11  Budimpešta, Fujita,8.DAN HAF

2002.4    Ljubljana, Malić.2.dan, Shodokan dojo Ljubljana
2002.6    Split, VIII Inter.seminar Rehrauer 5.dan,Roma AK"BONACA"-Eidokan
2002.8    Split, Jeričević, 3.DAN, Houston AK"BONACA"-Eidokan
2002. 8   Dabrowno, Sato 5.dan, AAI Poland
2002.11  Sofia, Sato 5.dan AAA

   
2003.3    Split, IX Inter.seminar Sato 6.dan,Chicago,AK"BONACA"-Eidokan
2003.3    Split, trening,AK "BONACA"-Eidokan
2003.4    Ljubljana, Malić.3.dan,Shodokan dojo Ljubljana
2003.6    Split, X Inter.seminar Germanov,5.dan,Sofija ,AK"BONACA"-Eidokan
2003.12  Ljubljana, Germanov 5.dan,Shodokan dojo Ljubljana

2004.3     Ljubljana, Sato 6.dan,Shodokan dojo Ljubljana
2004.7     Chicago, Sato 6.dan AAA
2004.9     Split, XI Inter.semnar Germanov,5.dan,Sofija,AK"BONACA"-Eidokan
2004.11   Bologna, Doshu,Aikikai Italia
2004.12   Ljubljana, Germanov 5.dan,Shodokan dojo Ljubljana

2005.4    Osijek, Malic 3.dan,Champion Gym Osijek
2005.6    Split, Rehrauer 5.dan,Roma,AK"BONACA"-Eidokan

2006.6      Imotski  Budo igre Uragan
2006.6      Zagreb  Minegishi 6.dan,Tokyo,Aikido klub"Grič"
2006.6      Jastrebarsko Urbana , demo
2006.7      Split   Pujanke trening,AK"BONACA"-Eidokan
2006.10    Ljubljana  Malic 3.dan,Split,Aikido klub"Ronin"
2006.10    Split trening,AK"BONACA"-Eidokan

2007.3     Split  Krzyzanowski 5.dan,Olszyn,AK"BONACA"-Eidokan
2007.11   Split, Rehrauer 5.dan,Roma,AK"BONACA"-Eidokan

2008.3     Ljubljana  Malic 3 .dan,Split ,AK"RONIN"-Ljubljana
2008.6     Ljubljana, Split 6.mj. Krzyzanowski 5.dan,Olszyn,
                AK"RONIN"-Ljubljana.Eidokan dojo,Split
2008.11   Split, Rehrauer 5.dan,Vatikan. Eidokan dojo,Split.HAS

2009.2     Split, Kagami biraki, test -Eidokan dojo
2009.4     Olsztyn,Poljska  Aikido seminar ,Malić 4.dan-CROATIA
2009.5     Split,Croatia Aikido seminar ,Moore 5.dan-USA
                     Split,Croatia Aikido seminar ,Moore 5.dan-USA
2009.11   Ljubljana,Slovenija Aikido seminar ,Krzyzanowski 5.dan-Poljska
2009.12   Zagreb,Croatia Aikido seminar ,Toutain 6.dan-Francuska

2010.3     Zagreb,Croatia Instruktorski nacionalni seminar (HAS)
2010.6     Split, Croatia Aikido seminar ,Krzyzanowski 5.dan-Poljska
2010.11   Osijek,  Aikido seminar ,Malić 4.dan-CROATIA

2011.3     Split, Aikido training ,Arnerić 4.dan-Australia
2011.5     Split, Croatia Aikido seminar ,S.Toyoda 4.dan-USA
2011.5     Split, Croatia Aikido seminar ,Meindl 6.dan-Austria
2011.8     Ilawa, Poljska Aikido seminar ,Malić,Moore,Aldenklint,Krzyzanowski
2011.10   Split,  Aikido seminar, HAS   link2  link3
2011.11   Osijek,  Aikido seminar ,Malić 4.dan-CROATIA

2012.3     Zagreb,  Aikido seminar, HAS
2012.5     Split, Croatia Aikido seminar ,M.Moore 6.dan-USA
2012.5     Split, Croatia Aikido seminar ,Meindl 6.dan-AUT
2012.8     Ilawa, Poljska Aikido ljetna škola, Malić, Moore, Aldenklint, Krzyzanowski
2012.9     Tokyo, IAF General meeting, Aikikai
2012.11   Split,  Aikido seminar,Aldenklint 6.dan-Sweden
2012.12   Osijek,  Aikido seminar,Malić 4.dan-Croatia
 


2013.6     Split,  Aikido seminar,Bak 4.dan-Hungaria
2013.8     Eszergon,  Aikido ljetna škola,Bak 4.dan-Hungaria
2013.10   Osijek,  Aikido seminar,Malić 4.dan-Croatia
2013.11   Split,  Aikido seminar,HAS
2014.3     Zagreb, Aikido seminar, HAS 
2014.5     Split,  Aikido seminar, Bak 4.dan-Hungaria
2014.7     Kastel Sucurac,  Aikido seminar, Goffin 6.dan-Belgium
2014.9     Cluj-Napoca, IAF Aikido seminar, Waka Sensei, Tissier 7.dan
2014.11   Osijek,  Aikido seminar,Malić 4.dan-Croatia
2014.11   Split,  Aikido seminar, HAS
 2016.3     Zagreb, Aikido seminar, HAS 
2016.6     Split,Aikido Medjunarodni susret, M.Sagat 4.dan SVK
2016.7     Kastel Sucurac,  Aikido seminar, Goffin 6.dan-Belgium
2016.9     Tokyo, IAF General meeting, Aikikai   link2
2016.10   Split,  Aikido seminar, HAS
2016.11   Osijek,  Aikido seminar,Malić 4.dan-Croatia  


2017.3     Skopje, Aikido seminar Robert Malić 5.dan ,MKD
2017.3     Zagreb, Aikido seminar, HAS
2017.6     Split,Aikido Medjunarodni susret, M.Sagat 4.dan SVK
2017.10   Split,  Aikido seminar, HAS
2017.11   Osijek,  Aikido seminar,Malić 4.dan-Croatia  link2


2018.3     Zagreb, Aikido seminar, HAS  
2018.6     Split,Aikido Medjunarodni susret, D.Montenegro 5.dan,ITA
2018.10   Split,  Aikido seminar, HAS
2018.11   Osijek,  Aikido seminar,Malić 5.dan-Croatia


2019.3     Zagreb, Aikido seminar, HAS  link 2
2019.5     Split,Aikido Medjunarodni susret, D.Montenegro 5.dan ITA
2019.7     Amsterdam,  Aikido seminar, Netherland Aikikai
2019.10   Split,  Aikido seminar, HAS
2019.11   Osijek,  Aikido seminar,Malić 5.dan-Croatia