Početna Aikido O nama MediaLinkovi
Aikido

-borilačko umijeće
-način života
-sklad sa protivnikom


 
POVIJESTAikido klub "BONACA" osniva grupa učenika travnja 1993. godine kao plod rada kod Marino Božan Senseija 1.dan, u Aikido klubu"JADRAN" od 1989.godine.Odlaskom trenera u Zagreb 1990.godine ,klub "JADRAN"u ratnom periodu na tehničkoj razini vode učenici Robert Malić i Robert Verle. Osnivanjem"BONACE" klub se okreće Aikikai organizaciji i poziva Shihana Masatake Fujitu 8.dan početkom 1995.god. Sljede seminari u Splitu i odlasci na inozemne seminare kod vodećih Aikikai Shihana.
U periodu od 1998.-2001.godine klub postaje bogatiji za dva majstora, promiče aikido i u susjednoj Rep.Sloveniji,a sve pod patronatom Shihana Fumia Toyode 6.dan iz Chicaga. Nakon pok.Toyode Shihana, AAA organizaciju vode njegovi nasljednici koji održavaju seminare i promoviraju buduće instruktore. Klub na mentorskoj razini od 2001.god.preuzima Yasuo Kobayashi 8.dan i njegovi majstori koji nas posjećuju.
Od 2013.godine diplome se dodjeljuju od majstora tehničke i ispitne komisije
Hrvatskog Aikido Saveza ,  zvaničnog predstavnika Aikikai organizacije za Republiku Hrvatsku. Preko kluba promovirano je nekoliko desetaka majstora iz Eidokan dojoa,  Slovenije i  Bindokan dojoa iz Osijeka. Ogroman doprinos razvoju kluba pripada Željku Jeričeviću 4.dan i mnogima koji su bili uz nas ovih godina. U MEDIA području nalazi se i kronološki opis povijesti, te galerije slika.


program  

Osnovne tehnike

    Ikkyo/ Ude Osae            Kontrola ruke u predjelu zglavka šake i lakta
    Nikyo/ Kote Mawashi     Kontrola izvrtanjem šake prema unutra
    Sankyo/ Kote Hineri       Kontrola podlaktice rotacijom šake
    Yonkyo/ Tekubi Osae     Bolni pritisak živčanog čvora podlaktice
    Gokyo/ Ude Nobashi      Kontrola lakta polugom

    Napomena katame waze:
    Kao standardizirani dio kihon waze (osnove) sadrži izvedbe na sve načine napada i hvatova koji se podučavaju u Aikikai dojoima.

    Irimi Nage        Bacanje ulaskom
    Shiho Nage      Rezanje i bacanje u 4 smjera
    Kote gaeshi     Bacanje izvrtanjem zgloba šake vani
    Ten-chi Nage    Bacanje nebo-zemlja
    Kaiten Nage     Kružno bacanje

    Napomena nage waze:
    Kao standardizirani dio kihon waze (osnove) sadrži izvedbe na sve načine napada i hvatova koji se podučavaju u Aikikai dojoima.


    Aikido proučava u tehničkom smislu 5 načina koji su nerazdvojni, jer poboljšavaju principe svakoga posebno.Prvi element je tai-jutsu, koji sadrži tehnike  bez upotrebe oružja. Koristi se obrana od napada praznom rukom. U ovome elementu sadržan je i Oyo waza,Henka waza, Kaeshi waza i Randori-način  obrane od više napadača.
    Drugi element je ki, koji sadrži kontrolu i upotrebu unutrašnje energije u svakoj tehnici. Sadrži četiri principa :

    1) Održavaj točku
    2) Potpuno se opusti
    3) Održavaj težinu s donje strane
    4) Proširi KI
     Treći element je Bokken (drveni mač), koji sadrži elemente rukovanja sa mačem, Kumitachi - pariranje sa partnerom i obrana od njega, oduzimanjem u         
    načinu Bokken dori.Obrana
od noža (tanto dori) je dodatni dio ovog
    elementa.
    Četvrti element je Jo (drveni štap),koji sadrži elemente rukovanja sa štapom, Kumijo-pariranje sa partnerom i obranu od njega oduzimanjem u načinu Jo  
    dori,te bacanje
Jo nage.
    Peti element je meditacija kao poseban način razvijanja mirnog uma potreban u svakodnevnom treningu i životu uopće.    Mnogi majstori pa tako i Eidokan dojo nastoji dodatno proširiti program, vještinama kao što su Zen, Iaido, Shodo,Shiatsu,Misogi a zadnjih nekoliko godina i vještina u parteru, koliko to vrijeme i prostor dopušta.
    S početkom treninga početnik u klubu dobija ostale dokumente ,kao što su Pristupnica, program sa vremenima polaganja,pravila u dojou,te ostale tekstoveda pomognu u snalaženju.
    Kako fokus aikida nije direktno usmjeren na borilački aspekt, već osobni razvoj u fizičkoj i mentalnoj sferi , svim dobnim skupinama se pruža prilika da uzmu od aikida ono što je u drugim vještinama zanemareno.
    Program služi kako bi se pratio razvoj studenta kroz polaganja i na vrijeme korigiralo njegovo poznavanje elemanata vještine.

Klupski program za kyu i dan stupnjeve
 


popis svih studenata YUDANSHA    
                       
   

                     Naziv                                    rang              datum
001 Robert Malić 1989.3UP/93.4 5
007 Damir Jončić 93.4 1
012 Josip Džimbeg 93.6 2
069 Dino Dundić 95.3 1
077 Jurica Kokan 95.10 1
111 Tajana Bundara 97.9 1
127 Melita Ljilja 98.9 3
132 Teo Maksimović 98.11 1
134 Zvonimir Višić 99.1 1
142 Davor Majer 99.4 3
157 Mili Bratinčević 00.9 1
174 Ivan Gavrilović 01.1 2
220 Toni Vidović 04.3 2
109 Bruno Luetić 97.05 1
292 Boris Šegvić 10.10 2
294 Srđan Oršulić 10.10 2
291 Tatjana Krstić 10.10 1
283 Ante Sedlar 09.11 1
246 Stjepko Rošin 05.11 1
246 Zrinko Zoko  1


 


seminari

SEMINARI OD OSNIVANJA 1993.

ORGANIZIRAO:
AK"BONACA"-EIDOKAN DOJO
SPLIT , HRVATSKA.

 
•1995 FUJITA 8.DAN,TOKIO
•1996 IKEDA 7.DAN,ZURICH
•1996 VENERI 6.DAN,MANTOVA
•1998-2007 JERIČEVIĆ 4.DAN,HOUSTON
•1998 1999 GOLLO 6.DAN,BUDAPEST
•1998, 2002, 2005, 2007 2008 REHRAUER 5.DAN,VATIKAN
•1999 TOYODA 6.DAN,CHICAGO
•2003 SATO 6.DAN,CHICAGO
•2003 2004 GERMANOV 5.DAN,SOFIA
•2007 2008 2010 KRZYZANOWSKI 5.DAN,OLSZYN
•2009 2012 MOORE 6.DAN,CHICAGO
•2011 S.TOYODA 4.DAN,CHICAGO
•2012 ALDENKLINT 6.DAN,STOCKHOLM
•2013 BAK 4.DAN,ESZTERGON
•2014 BAK 4.DAN,ESZTERGON
•2015 HOCEVAR 2.DAN,LJUBLJANA
•2016 SAGAT 4.DAN,TRENČIN
•2017 SAGAT
4.DAN,TRENČIN
•2018 MONTENEGRO
5.DAN,MILANO
•2019 MONTENEGRO
5.DAN,MILANO
POSJETI IZVAN EIDOKAN DOJOA

•1995, 2001 Fujita 8. dan
•1995, 2001 A.H.Bacas 5. dan
•1995 Leisinger 5.dan
•1995 2004 Veneri 6.dan
•1995 Deddobeller 6.dan
•1996,2004 Doshu M.Ueshiba
•1995, 1996, 1997 Ikeda 7.dan
•1996 Hosokawa 7.dan
•1996 1998 Yoshigasaki 7. dan
•1997 Tamura 8.dan
•1997, 2004 Tada 9.dan
•1997 2007 Quaranta 6.dan
•1998, 2000, 2001Toyoda 6.dan
•1998 Tajiri 5.dan
•1998 Weber 5.dan
•1998 P.Saotome, 6.dan
•1998 1999 Gollo 6.dan
•1998 Hatayama 7.dan
•1999, 2000, 2001 Corallini 6.dan
•1999 Evenas 6.dan
•2002, 2004 Sato 5.dan
•2002, 2003, 2004 Germanov 5.dan
•2006 Minegishi 6.dan
•2008  2011 2012 Krzyzanowski 5.dan
•2008  2011 2012 Moore 6.dan
•2009  Toutain 6.dan
•2011 2012  Meindl 5.dan
•2011 2012  Aldenklint 6.dan
•2012  2014  IAF Japan, Romania
•2013 2014 2015 2016 Goffin 6.dan
•2016  IAF Japan, Takasaki
 


Instructor         FROM                             Rank     Year of coming

Rehrauer           USA 5 98 02 05 07 08
Jericevic            USA 3 98 99 00 01 02
Montenegro      ITA 5 18 19
Sagat                  SVK 4 16 17
Bak                     HUN 4 13 14
Moore                USA 5 09 12
Krzyzanowski   POL 5 07 10
Germanov         BUL 5 03 04
Gollo                  HUN 4 98 99
Hocevar             SLO 2 15
Aldenklint         SWE 5 12
S.Toyoda           USA 4 11
Arneric              AUS 4 11
Sato                    USA 6 03
F.Toyoda           USA 6 99
Veneri                ITA 6 96
Ikeda                  SVI 7 96
Fujita                 JAP 8 95
Busic                  CRO 1 93
Vracarevic         YU 8 89